Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Παχύμετρα ελαφρού μετάλλου

Γενικά

Light metal tree callipers

Για τον προσδιορισμό της διαμέτρου σε κορμούς δέντρων. Σταθερή κατασκευή. Βαθμονομημένο.

Fachhändlersuche

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.