Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Παχύμετρο ελαφρού μετάλλου

Γενικά

Leichtmetallmesskluppe, goldeloxiert

Για τον προσδιορισμό της διαμέτρου σε κορμούς δέντρων. Σταθερή κατασκευή. Βαθμονομημένο.

Fachhändlersuche

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.