Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία συντήρησης κοπτικών εξαρτημάτων

Στρογγυλές λίμες για αλυσίδες

Γενικά

Round file

Για σετ εργαλείων τροχίσματος STIHL και βάση λίμας (χωρίς λαβή λίμας).

Fachhändlersuche

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.