Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Γάντζος Τακτοποίησης ξύλων

Γενικά

Cant hook for stockyard

Περίπου 3.600 g. Για την περιστροφή κορμών, ειδικά για κορμούς μεγάλης διαμέτρου. Οδοντωτή βάση, κωνικό περίβλημα, γάντζος σφυρηλατημένος στο χέρι, λαβή από ξύλο μελιάς.

Fachhändlersuche

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.